Transaction: 7905c970b3c8ab38ad73ff70657844f2714ea91d46a5fd52ce4e6921b6dca227 Fee: 0.00000364 MNX
2018-01-06 15:54:25
Inputs
Outputs
XCN1syADxuoSv2YhDt4ACUwUgrzS4Bykq8 XZDNvDdAmAieDNYbfa8TRufU3tmTCG4byQ XWZivCeUSRo6Av5ZA78rXMC4KLY2V2ZHkA
0.50445344 MNX
1.49556920 MNX
52649 confirmation
2.00002264 MNX