Transaction: ffc8f75d708c63ceb65277c682a01e000fb189e121bca4da4b7369a33e8e982d Fee: 0.00000428 MNX
2018-01-06 15:54:25
Inputs
Outputs
XJmybtJc1EDsMafCT5RvbKKbKcxJtZiQS1 XHFJoJVuLYtaTEsWjLPoBZxkNyyt9ypC3t XQQAospkHWbfy4NE8WstitG2VEVghTT1Km
0.20510919 MNX
1.69125944 MNX
52649 confirmation
1.89636863 MNX